Vzgajanje bralca

Branje kot avtomatiziran proces, ki se ga naučimo v prvih letih šolanja, v začetku adolescence močno upade. Branje preprosto postane nezanimivo in vsiljivo iz strani učiteljev, ki pa vseeno pričakujejo, da bodo učenci še vedno brali. Učenci, ki nimajo podpore od doma, bodo v šolskem obdobju brali manj, kot pa tisti, katerih starši jih okupirajo z branjem in s knjigami. Kot knjižničarka sem želela ugotoviti, v katerem razredu občutno pade bralna kultura, kakšna je pri učencih motivacija za branje in kateri so vzroki slabega branja v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju.

Raziskovalna naloga je dostopna na povezavi.

 

(Visited 48 times, 1 visits today)