Knjižnični red

 1. Članstvo
  Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Izjemoma so člani knjižnice tudi drugi. Članarine ni.
 1. Izposoja knjižničnega gradiva, izposojevalni roki
  Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo knjige na dom ali za branje in listanje v čitalnici.
 1. Izposojevalni roki
  Knjige (strokovne in leposlovne) 14 dni. Vsako knjigo je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 7 dni, če ni rezervirana za drugega uporabnika.
  Neknjižno gradivo (zvočne in video kasete, zgoščenke, multimedijske zgoščenke) je izključno namenjeno učiteljevi uporabi pri pouku, zato si ga učenci ne morejo izposojati.
  Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi) in serijske publikacije (časniki, časopisi) si lahko uporabniki izposodijo v petek in ga vrnejo v ponedeljek; izjemoma si ga lahko za isti dan izposodijo tudi učitelji.

Možne so rezervacije gradiva. Učenci in učitelji si lahko gradivo izposojajo tudi med počitnicami. Učenci 9. razredov morajo vrniti izposojeno gradivo do 15. junija.
Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

 1. Odnos do knjižničnega gradiva
  S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.
 1. Obnašanje v prostorih knjižnice
  V knjižnici veljajo naslednja pravila:

Česa v knjižnici ne počnem?

 • NE JEM IN NE PIJEM.
 • SE NE LOVIM IN SKRIVAM.
 • NE VPIJEM.
 • NE TEKAM PO KNJIŽNICI.
 • SE NE PRETEPAM.
 • NE TRGAM IN NE UNIČUJEM KNJIG
 • NE UPORABLJAM MOBILNEGA TELEFONA.

S takšnim početjem motim druge, zato me knjižničarka prvič opozori, pri drugem opozorilu pa moram za tisti dan zapustiti knjižnico.

Kaj pa v knjižnici lahko počnem?

 • BEREM KNJIGE IN REVIJE.
 • PIŠEM REFERATE, SEMINARSKE NALOGE
 • SE UČIM.
 • PIŠEM DOMAČO NALOGO.
 • SE TIHO POGOVARJAM S PRIJATELJI ALI KNJIŽNIČARKO
 • UPORABLJAM RAČUNALNIK.
 • POMAGAM MLAJŠIM UČENCEM POISKATI ŽELENO KNJIGO.
 1. Uporaba računalnikov in tiskalnikov
  Učenci lahko uporabljajo računalnike za iskanje gradiva po računalniškem katalogu Cobissa, za pisanje in oblikovanje besedil ter za iskanje informacij za potrebe pouka prek interneta. V knjižnici lahko učenci in učitelji uporabljajo tudi tiskalnik. Pri uporabi računalnikov imajo prednost učenci, ki potrebujejo informacije za šolsko delo. Računalnik lahko hkrati uporabljata največ dva učenca. Prepovedana je uporaba IRC-a, igric, obiskovanje spornih strani na internetu, vnašanje osebnih podatkov (ime, priimek, številke kreditnih kartic), nakupovanje.

Pri računalnikih ni dovoljeno:

 • nameščanje programov,
 • brisanje nameščenih programov
 • uničevanje kateregakoli dela pripadajoče strojne opreme,
 • spreminjanje nastavitev ipd.

Ravnateljica: Tatjana Vaupotič Zemljič

(Visited 113 times, 1 visits today)